Nhà cung cấp Hosting, Máy chủ uy tín

Bazan

Dịch vụ Hosting, KVM VPS, Máy chủ tại Bazan sử dụng server Dell chuyên dụng với ổ cứng SSD
Enterprise có độ bền cao, tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh và ổn định

Nhà cung cấp Hosting, Máy chủ uy tín

Bazan

Dịch vụ Hosting, KVM VPS, Máy chủ tại Bazan sử dụng server Dell chuyên dụng với ổ cứng SSD
Enterprise có độ bền cao, tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh và ổn định

Nhà cung cấp Hosting, Máy chủ uy tín

Bazan

Bazan là nhà đăng ký Tên miền quốc tế tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ Tên miền quốc tế
với giá cực tốt, tên miền được kích hoạt ngay khi thanh toán